Hoge Raad bepaalt: na 3000km is een auto niet meer nieuw

De Hoge Raad heeft afgelopen week uitspraak gedaan in een twee zaken over bpm. De hoogste rechtsprekende instantie van Nederland heeft bepaald dat een auto met 3000 kilometer op de teller als ‘gebruikt’ mag worden beschouwd. En dat is belangrijk voor de bpm, érg belangrijk.

Waarom is dit belangrijk?

Als je een auto importeert, is de staat van de auto op het moment van importeren beslissend. Wanneer je een nieuwe auto importeert, dan betaal je het volledige bpm-bedrag. Wanneer je een tweedehands auto importeert, betaal je een gedeelte daarvan. Dit kan voor veel auto’s een verschil betekenen van vele duizenden euro’s.

Waar gingen de rechtszaken over?

Twee bedrijven, beiden in Nederland gevestigd, hebben een nieuwe auto gekocht. Bedrijf A heeft een nieuwe auto in Duitsland gekocht en daarmee ongeveer 3000km in Duitsland gereden, voordat de auto in Nederland op kenteken werd gezet. Bedrijf B heeft de auto in Nederland gekocht en daarmee vervolgens 3000km in Duitsland gereden voordat de auto op Nederlands kenteken werd gezet. Beide bedrijven deden bpm-aangifte bij de Belastingdienst voor een gebruikt voertuig. De Belastingdienst was van mening dat de auto’s nieuw waren, zo ontstond deze zaak die uiteindelijk bij de rechter belandde. Volgens eerdere rechtspraak is een auto overigens als nieuw te beschouwen wanneer deze ‘niet of nauwelijks’ gebruikt is.

Het moment van invoer is van belang

De Hoge Raad heeft nu in cassatie besloten dat het tijdstip waarop de auto’s in Nederland op kenteken worden gezet van belang zijn, niet het moment van aankoop. Het tijdstip van het belastbare feit is beslissend voor de bpm. Wat de reden was dat met de auto in het buitenland is gereden, is voor de Hoge Raad niet van belang. Dit verandert namelijk niets aan de staat van de auto op het moment van invoer in Nederland.

De auto’s zijn gebruikt

De twee autobedrijven hebben deze zaak dus gewonnen van de Belastingdienst, de Belastingdienst was van oordeel dat de volledige bpm betaald moest worden omdat de auto’s wél als nieuw te beschouwen waren. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de auto’s als gebruikt moeten worden beschouwd wanneer er enkele duizenden kilometers op de teller staan, de bedrijven betalen een gedeelte van de bpm.

3000-kilometergrens

Er is door zowel de Belastingdienst als de Hoge Raad geen vaststelling gedaan over het exacte aantal kilometers waarop een auto als niet meer als nieuw te beschouwen is. De 3000-kilometergrens lijkt dus voorlopig een grens waar we ons op kunnen richten.

Zal de wetgever hier op korte termijn een stokje voor gaan steken..? Je bent altijd als eerste op de hoogte via onze blog en Instagram!