Importauto uit Dubai

Afgelopen weekend kregen wij een importauto uit Dubai binnen. De import van voertuigen als verhuisgoed vanuit het Midden-Oosten neemt drastisch toe. Mensen die (weer) in Nederland komen wonen nemen hun auto mee als BPM-vrij verhuisgoed. 

Deze Audi Q7 is een voorbeeld van een importauto die onder deze verhuisboedelvrijstelling naar Nederland komt. Het importeren van een voertuig als verhuisgoed kan, onder bepaalde voorwaarden, zonder BPM te hoeven betalen. De auto is per zeecontainer naar Rotterdam vervoerd en vervolgens bij onze showroom afgeleverd.

Ook een auto invoeren vanuit bijvoorbeeld Dubai, Abu Dhabi of Qatar? Neem contact op met Importeermijnauto.nl!